ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์
   
  ・สอบถามข้อมูลการสมัครสมาชิก ฝ่ายบริหาร E-Mail :letter@waiwaithailand.com โทร : 03-5358-7895
  ・สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการลงโฆษณา ฝ่ายขาย E-Mail :ad@waiwaithailand.com โทร : 03-5358-7895
  ・สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน E-Mail :info@waiwaithailand.jp โทร : 03-5358-7895
       
  เกี่ยวกับเว็บไซด์    
   
  ・สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการทำโฮมเพจ หรือ โฆษณาผ่านเว็บไซด์ E-Mail : ad@waiwaithailand.com โทร : 03-5358-7895
  ・ติดต่อผู้บริหาร ฝ่ายขาย E-Mail : web2@waiwaithailand.com โทร : 03-5358-7895
       
       
   
  สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์อาสาสมัครในประเทศไทย E-Mail : info@thaivolunteer.com โทร : 03-5358-7895
       
       
   
  สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสมาคมไทยญี่ปุ่นNPO E-Mail : info@thailand.or.jp โทร : 03-5358-7895